شرایط فروش
فروش نقدی

تخفیف ویژه فروش نقدی

تحویل یونیت پس از واریز


فروش اقساطی

داشتن مدارک لازم:

  • عکس از شناسنامه یا کارت ملی
  • پروانه کسب
  • میانگین حساب یکساله یا فیش حقوقی
  • اعتبارسنجی سامانه مرآت

تحویل یونیت پس از تکمیل مراحل دریافت وام


فروش چکی

واریز حداقل 50 درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت

مابقی مبلغ طی 3 الی 4 فقره چک

تحویل یونیت پس از گرفتن استعلام چک ها